Scoutrörelsens folkhögskola

Det finns en stolt tradition i Sverige av folkrörelsedrivna folkhögskolor, och den svenska scoutrörelsen är inget undantag. Vid ett möte i november 1960 slogs Sveriges Scoutförbund och Sveriges Flickors Scoutförbund ihop till Svenska Scoutförbundet. Vid samma tidpunkt beslutades att förbundet skulle grunda en egen folkhögskola. Vingåkers kommun erbjöd sig att sälja Kesätters slott för en krona, och därför blev det på denna plats, som scouterna valde att stava Kjesäter på ålderdomligt vis, som rörelsens folkhögskola kom att ligga.

Flera verksamheter kom snabbt att etableras på Kjesäter. Under 47 år hölls konfirmationsläger med en tydlig scoutprofil, som även innefattade hästskötsel. Kjesäter erbjöd även konfirmationsläger för hörselskadade, och var en av de första folkhögskolorna i landet som köpte in speciell utrustning för att underlätta för dem med hörselsvårigheter. De kurser som erbjöds av folkhögskolan var en allmän kurs, en fritidsledarutbildning och en utbildning i ledarskap och pedagogik. Dessutom hölls kortare kurser för scouter och andra friluftsintresserade.

Kjesäter var dessutom ett av Sveriges scoutcenter, där rörelsen kunde hålla konferenser och andra större sammankomster. Det fanns ett museum tillägnat den svenska scoutrörelsen, och naturligtvis hade man en egen scoutkår.

Efter Kjesäter

Dessutom fanns det ett vandrarhem som iordningställdes av scouterna, men som drevs av Svenska turistföreningen. Med så många verksamheter på området var det svårt att få någon lönsamhet i verksamheten, och 2011 beslutade Svenska scoutförbundet att sälja byggnaderna på Kjesäter. Det betydde dock inte att folkhögskoleverksamheten upphörde.

Scouterna har fortfarande en folkhögskola, som drivs med Kjesäterstiftelsen som huvudman. Kurserna ges på olika håll i landet. Den allmänna kursen ges på Fryshuset i Stockholm och har ett särskilt fokus på ideellt ledarskap. Efter avslutad kurs har deltagarna grundläggande behörighet för att studera vidare på högskolan.

Samma kurs går även att studera på distans, under namnet Allmän kurs flex. Kursen anpassas efter deltagarnas behov, och är inriktad på att förbereda för studier vid universitet eller högskola.