Folkhögskolorna

Den första folkhögskolan öppnades i Rödding i södra Danmark 1844, Inspirationen kom från romantikens idéer, och syftet var att skapa en skola för folkets bildning, med fokus på det danska folkets historia, myter och kultur. Grundaren N.F.S. Grundtvig ville skapa en motvikt till de latinskolor som dominerade den högre undervisningen vid denna tid.

Historia

När folkhögskolorna exporterades till Sverige – tre stycken grundades 1868 – blev inriktningen något annorlunda än den varit i Rödding. Den danska folkhögskolan fokuserade på folklig kultur, i Sverige var syftet framför allt att tillgodose den nyligen uppkomna medelklassens behov av utbildning. Den nya medelklassen var inte bara urban, utan bestod också av välbeställda bönder som fick mer makt i samhället efter att ståndsriksdagen hade avskaffats och det kommunala självstyret hade ökat. Inte minst behövde de blivande kommunpolitikerna utbildas.

Det dröjde inte särskilt länge innan folkrörelserna, som började växa sig starka under denna tid, fick upp ögonen för den nya skolformen. Flera folkhögskolor startades av frikyrkor, av nykterhetsrörelsen och av arbetarrörelsen. Stora och omvälvande förändringar ägde rum i samhället, och konflikter uppstod kring dessa folkhögskolor, som ansågs sprida socialism och religiös sekterism. De konservativa lyckades dock inte stänga folkhögskolorna, som var väl rustade för att hänga med i samhällsutvecklingen.

Folkhögskolorna idag

Idag går det att läsa många olika typer av kurser på folkhögskolor i Sverige och utomlands. Det kan handla om allt ifrån att läsa in grundskole- eller gymnasiekompetens till att skaffa sig en yrkesutbildning inom exempelvis journalistik. En del kurser på folkhögskola kan också ge högskolepoäng, även om det sällan rör sig om särskilt många poäng.

Folkhögskolorna utmärks av ganska långa dagar, med undervisning i en klass eller i mindre grupper. Man arbetar mycket i projekt som integrerar flera ämnen på en och samma gång. Eftersom många folkhögskolor ligger avsides bor eleverna på internat på skolans område, vilket skapar ytterligare sammanhållning i gruppen eller klassen.